Õppejõud

Õppejõudude iseloomustused

Veoautojuhi ametikoolituse täiendkoolitus

Enn Edussaar Töökeskkond, ergonoomika, sõiduki käsitlemine, säästlik sõit

Alar Urm Kindlustus, vastutus ja tööõiguse alused

Jaak Kivisild Autovedude korraldus, autojuhi töö- ja puhkeaeg, veoste laadimine ja kinnitamine

Lii Erm Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia, liiklusohutus

Anton Gortšakov Kindlustus, vastutus ja tööõiguse alused

Irina Šišova Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia

Aleksandr Presnov Autovedude korraldus, autojuhi töö- ja puhkeaeg, veoste laadimine ja kinnitamine

Nikolay Tatarskiy Liiklusohutus

ADR koolitus

Enn Edussaar

Aleksandr Presnov

Egon Hirvesoo Lõhkeaine koolitaja